Prieglauda

Gyvūnų prieglauda - Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrius

Gyvūnų prieglauda - Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrius
Miestas
Gyvūnų prieglaudos adresas K. Jankausko g. 25, Šiauliai
Telefonas (8*689) 9536
El. pašto adresas LGGD-Siauliai@takas.lt
Tinklalapis

Šiaulių gyvūnų globos draugija nuo pat 1992 metų turėjo viziją ir svajonę įsteigti gyvūnų globos namus. Minti Šiaulių savivaldybės slenksčius nebuvo lengva - tuomet valdininkai mus sutikdavo nemaloniai nustebę, pykdavo, pirštą sukdavo ties smilkiniu – atseit kokia beprotybė. Įtikinėjome, rėmėmės pasaulio ir mūsų realaus gyvenimo pavyzdžiais, rašėme į spaudą, patys gelbėjome skriaudžiamus gyvūnus: šunis, kates, įšalusias gulbes. Tyrinėjome skerdyklų darbą, ūkininkų laikomų gyvulių gyvenimo sąlygas, laiku sustabdėme Bridų žirgyno žirgų lėtą žūtį nuo bado ir t.t. Ilgai įrodinėjome, kad savivaldybė turėtų paremti mūsų nevyriausybinę organizaciją – konkurso keliu samdytų tvarkyti miesto benamių gyvūnų reikalus. Pagaliau savivaldybėje mums pasakė: „Susiraskite tinkamą pastatą šiai veiklai – tuomet pažiūrėsime.“

Prasidėjo miesto naršymas. Anuomet buvusiame Gagarino kariniame miestelyje neaiškūs asmenys vieną po kito griovė dar tinkamus eksploatuoti pastatus. Paprašėme vietos skirti ten – valdžia tylėjo. Kai beveik visas karinis miestelis buvo nušluotas, gyvūnų globėjams šiaip ne taip pavyko išgelbėti buvusį daržovių sandėlį. Prireikė dar metų, kad šiuo pradėtu griauti ir apleistu pastatu būtų leista naudotis panaudos sutarties pagrindais.

Po to buvo žengiamas kitas žingsnis – kryžiaus keliai įrodinėjant, kad Šiaulių miesto savivaldybė pagaliau skelbtų konkursą miesto benamių gyvūnų tvarkymui.

Konkursas įvyko – mes jį laimėjome, nes iki tol savivaldybės bendrovė „Specializuotas transportas“ sugautus gyvūnus iškart toje pačioje mašinoje uždusindavo išmetamosiomis dujomis.

Nuo 2000-ųjų rudens Šiaulių gyvūnų globos draugija, laimėdama konkursus, dirba labai aktyviai ir prasmingai, koordinuoja ir atsako už savo įsteigtus Gyvūnų globos namus.

2010-ųjų spalį globos namai atšventė savo dešimtmetį. Mums tai buvo labai  prasminga diena, nes galėjome pasidžiaugti iš kančių ir sunkios baigties nagų išgelbėję kelis tūkstančius miesto benamių gyvūnų.

O dirbta buvo sunkiai. Ne tik dėl abejingos valdžios, bet ir dėl įvairiausių galimybių ieškojimo kaip įsirengti Gyvūnų globos namus. Radome rėmėjų, aukojome savų pinigų ir įkūrėme tokius namus. Savivaldybė tokioms reikmėms neskyrė nė lito. Gyvūnų globos namus mes, nevyriausybinė organizacija, miestui padovanojome. Anglijos gyvūnų globos organizacijos „Naturewatch Foundation“ vadovas John Ruane, ne kartą lankęsis Šiaulių gyvūnų globos namuose, pasakė, jog

principai, kuriais vadovaujantis dirbama šiuose namuose, atitinka pasaulinius standartus. Nes čia yra meilė, nes čia iki 90% šunų ir 100% kačiukų išgelbstimi nuo eutanazijos. Rašant projektus ir gaunant paramą, suaugusios katės jau treti metai yra sterilizuojamos, katinai kastruojami, ir tuomet jiems ieškomi mylintys šeimininkai.

Šiaulių gyvūnų globos namai benamiams šunims turi 17 lauko voljerų, 7 vidaus voljerus, 3 atvirus žaidimų ir lakstymo kiemus.

Katėms vasaros metu yra įrengti 4 vasarnamiai, patalpose yra 17 voljerų.

Padedami Austrijos ambasadoriaus Lietuvoje J.E dr. Helmut Koller žmonos ponios Gudrun Koller 2011m. rugsėjo 11-18 dienomis Šiaulių gyvūnų globos namuose nemokamai buvo sterilizuota ir iškastruota 323 katės ir katinai bei 15 šunų (iš viso 338 gyvūnai). Iš jų benamių - 149, priglaustų - 128, iš rajono - 42. Likusieji gyvūnai buvo privačių asmenų. Bet orientuotasi buvo į sunkiai besiverčiančius asmenis, į tuos kurie gyvūnėlius yra paėmę iš mūsų globos namų , bei į tuos kurie už savo gyvūnus moka Šiaulių miesto savivaldybės nustatytą rinkliavos mokestį.

Norint įvykdyti šį projektą, mums patiems reikėjo įsirengti operacinę, pasirūpinti trijų vet. gydytojų iš užsienio apgyvendinimu, maitinimu, jų laisvalaikiu bei padėkos dovanėlėmis. Teko pasitelkti ir savanorių, nes norint, kad kasdien būtų išoperuota po 50 gyvūnų, reikalingas didelis organizuotumas ir pasirengimas. Labai efektyviai mums talkino Šiaulių universiteto studentai. Daug padėjo ir savanorės seserys Sigita ir Silvija. Už tai nuoširdžiai Jiems dėkoju.

Už visokeriopą paramą įsirengiant operacinę, nuoširdžiai dėkoju Šiaulių ligoninės generaliniam direktoriui Petrui Simavičiui, jo pavaduotojui ūkio reikalams Vygentui Jociui, verslininkei Laisvydai Matusevičienei, už dovanotą vakciną nuo pasiutligės - Šiaulių maisto ir veterinarijos tarnybai bei kitiems geriems žmonėms.

Mano Sarikas.lt

 

Ar žinote, kad...

Pudelių "šukuosena" buvo skirta pagerinti jo plaukimo sugebėjimamas. Pomponai buvo paliekami, kad kojos nesušaltų!